தனி மனிதனின் ஓலம்!

Author : Suganya Kannan

கணவனும் மனைவியும் தங்களின் காதலின் வெளிப்பாடாய் கலவியும் கொண்டு ஒரு பூச்சியும் உருவானது அவள் வயிற்றினிலே!
பெண் குழந்தைப் பிறந்ததை மார்தட்டிக்கொண்டு “என் அம்மாளு” என்று தகப்பன் பெருமிதம் கொள்கிறான்!
ஒரு வயதில் நடைவண்டி,
மூன்று வயதில் பள்ளிகூடப்பாடம்,
என்று ஒவ்வொன்றும் பார்த்துப் பார்த்துச் செய்து மெச்சிப்போனான்.
வருடங்கள் ஓட,
ஒரு நாள் அவளது அன்னையோ கண்ணீருடன் “நம்ம பொண்ணு பெரியவளாகிட்டாங்க!” என்று கணவனிடம் கூறுகையில்,
கண்களில் ஆனந்தத்தையும் நெஞ்சில் பயத்தையும் சுமந்தவனாய் தன் மகளின் நெற்றியில் முத்தமிடுகிறான்.
ஆசையாய்ப் பெற்ற மகளை நன்கு படிக்கவேண்டும்,பெரிய பதவியில் யாருக்கும் அடிமை இல்லாமல் வாழவேண்டும் என்று சொல்லிச் சொல்லி வளர்த்தவன்,
நாளிதழில் தினம் ஒரு செய்தியாய் வந்துச் செல்லும் பெண்களுக்கு      நடக்கும் கொடூரத்தைப் பார்த்ததும்,
அம்மா நீ படித்தது போதும், உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்துள்ளேன், திருமணம் செய்துகொள்” என்று கூறுகிறான் சற்றே தயக்கத்துடன்!
சிறுவயதில் இருந்து பற்பல ஆசை, லட்சியம் என்று அப்பா உரைத்த சொல்லுக்கு அப்படியே கட்டுப்பட்ட மகளோ இன்று பகுத்தறிந்தவளாய் ஏன் என வினவுகிறாள்?
அதற்குத் தகப்பனிடம் பதில் ஒன்றும் பெரிதாய் இல்லை.

இறுதியில் ஒரு மகவைப் பெற்று அவளை அலங்கரித்து படிக்கவைத்து, அதிகாரம் செய்யும் தோரணையைப் பார்க்க எண்ணிய தகப்பனோ,

சமையல் அறையில் கணவனுக்கு சமைத்து விட்டு, “அவருக்கு இன்னைக்கு சமையல் பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ?” என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்த தன் தவப்புதல்வியைக் கண்டு தொண்டையில் முள் சிக்கியவனாய், எச்சிலை விழுங்கியபடி மகளின் வீட்டை விட்டு நகர்ந்தான்.

பெண் விடுதலை, பெண் உரிமை, ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்றெல்லாம் எத்தனை முறை கூச்சலிட்டாலும்

தமிழா! உன் சமுதாயம் மரபு என்ற பெயரில் செய்யும் அநீதி அழிவில்லாமல் தொடர்கிறது சில கயவர்கள் செய்யும் வன்கொடுமைகளால்!

தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

– இப்படிக்கு ஒன்றும் செய்யமுடியாதவளாய்  சுகன்யா.அ.க.

 

 

 

 

Advertisement

A Dark Day!

Author : Suganya Kannan

Caitlin! Where are you? Come and pack your luggage!”, (Caitlin’s mom is shouting). It was the first week of drizzling rainy season. The grasses were filled with rain droplets, the rabbits started to build their burrows to dwell and the birds started to move to their nests to protect their chicks. Humming birds began their singing to welcome the rain.With this most admiring nature, mostly no one can be seen in the roadside without an umbrella.

The incident which made the whole family shocked was happened on that day.  Caitlin’s family is going to shift from their native village to the city where her dad was transferred. John, a civil engineer, has been working in the PWD department for almost 5 years. His wife Rachel, a professor of English Department in Oxford University. They were blessed with a baby girl named Caitlin ( who was mentioned in the beginning).Caitlin is now 16 years old.

“Momma..am here!” (Caitlin shouts from the garden of their house).

Rachel asked Caitlin to pack all her things within an hour. It became 3.00 p.m. in the evening. But the clouds wouldn’t even want to stop the rain. Hence, the evening looked like a dark night with the chill climate.

“Yup! The tea is ready”, a sound came from the kitchen. It was the voice of Rani, the maid who was working for this family for the past 5 years. Caitlin almost packed all her things except one shelf which was full of old story books and an old musical instrument of her (An instrument which was presented to her by her teacher when Caitlin was 12). She decided to tie all the books in a sack bag to put it in the car boot and took the musical instrument in her hand.

“Ring,ring; Ring,ring”, John took his mobile phone to pick the call. “Sir! I arrived at the front of your house”, said the driver. John asked the family members to took all the luggage and put those in the car boot.

All get into the car. Rachel came last from the house with an umbrella in her hand. The car started and the journey was very pleasant. John seated in the front side of the car next to the driver. Rachel, Caitlin and Rani seated in the backside. Caitlin started to generate music with the instrument she had. A puppy, which was Caitlin’s pet moved from the seat to Caitlin’s lap. Caitlin started pampering her Chotu ( puppy’s name given by Caitlin).

Everything was fine. The incident happened within seconds. Everyone were paused, they don’t even know what to do. You people may think that it was an accident, but exactly not. John felt faint and suddenly his head fell from his seat to the windscreen. The driver stopped the car. The music which was played, stopped at the moment. Chotu run towards John and started barking and it tried to wake him by biting his shirt collar. Rachel was speechless. Rani asked the driver to arrive at the nearby hospital. Caitlin tries to wake his father by pouring some water on his face. But he wouldn’t even open his eyes.

Soon, they arrived the hospital. The staff nurses came and place John upon the stretcher. Doctors took MRI scan and diagnosed that there was a tumour in his brain. They also found that John was in his counting days… May be upto some 2 or 3 months… On hearing this, the whole family broke down. Yes! It was not only the dark day because of the climate… But also a dark day by feelings!

Rachel planned to move to the same house in the village with John and her family. She was totally upset and never want to move from the chair even. Rani tried to console everyone. But no one could come up from that.

Finally, Rani forced Caitlin to play music using the musical instrument. From that day, every morning Caitlin generate music using the instrument in front of her dad. At that time, Chotu used to sit in the lap of John. The days passed like this for upto some 50 days…After that, John and the family filled with sorrow went to the hospital and the doctor now admitted John to the bed and asked Rachel and Caitlin to believe in God.

Rani again insisted Caitlin to play music. But this time, Caitlin sobbed and throwed the instrument. Rani took the instrument and she tried to play the music now. Chotu heard the music and came forward to the room where John was admitted. Chotu settled near John in a very calm manner.

Doctor asked all the family members to wait outside. After an hour, he called other doctors to the room. They found that the MRI scanning machine was repair. So, they asked the nurse to change the machine. But still they didn’t identify what was happened.

Atlast, doctors understood that the tumour was no more in his brain. They were surprised and came forward to John’s family. ” It is a medical miracle! John’s brain tumour was cured”, said the doctors asusual like every doctors do when they couldn’t find the reason.

But we people know the reason behind this miracle, Yup! It was not a medical miracle. It is a miracle done by Chotu and Rani. You may have doubt about how the simple musical instrument and the little puppy can do the thing which was not even done by the experts in the medical field.

Everything is in the game of life… Life is very simple with unconditional love and affection towards the person we care. Chotu regularly sits in the lap of John daily and feels the hearbeat of John. Day by day, Chotu can feel that his master is curing from the disease. So, he used to sit in his lap daily to check his hearbeat. Rani, the maid thought that music can atleast give relief to his mind. So, she asked Caitlin to play the music again and again. They both didn’t even know this simple thing will cure his disease.

The music and the pamperedness of Chotu cured the entire tumour of John. Yes! It is a miracle happened due to the care and persistence nature of Rani and Chotu.

The entire family was happy. They departed from the hospital to the home. On the way, the family remembered the same incident. Yes! They couldn’t forget the dark day forever…

” In everybody’s life, a dark day may arrive one day! But it is in our hands to get back the fresh bright morning. Yes! That is what we call the persistence and Hope! Not every brain tumour may cure, but atleast if we believe in ourself persistently, every problem will find a solution on its own! Atleast we should try….”