தனி மனிதனின் ஓலம்!

Author : Suganya Kannan

கணவனும் மனைவியும் தங்களின் காதலின் வெளிப்பாடாய் கலவியும் கொண்டு ஒரு பூச்சியும் உருவானது அவள் வயிற்றினிலே!
பெண் குழந்தைப் பிறந்ததை மார்தட்டிக்கொண்டு “என் அம்மாளு” என்று தகப்பன் பெருமிதம் கொள்கிறான்!
ஒரு வயதில் நடைவண்டி,
மூன்று வயதில் பள்ளிகூடப்பாடம்,
என்று ஒவ்வொன்றும் பார்த்துப் பார்த்துச் செய்து மெச்சிப்போனான்.
வருடங்கள் ஓட,
ஒரு நாள் அவளது அன்னையோ கண்ணீருடன் “நம்ம பொண்ணு பெரியவளாகிட்டாங்க!” என்று கணவனிடம் கூறுகையில்,
கண்களில் ஆனந்தத்தையும் நெஞ்சில் பயத்தையும் சுமந்தவனாய் தன் மகளின் நெற்றியில் முத்தமிடுகிறான்.
ஆசையாய்ப் பெற்ற மகளை நன்கு படிக்கவேண்டும்,பெரிய பதவியில் யாருக்கும் அடிமை இல்லாமல் வாழவேண்டும் என்று சொல்லிச் சொல்லி வளர்த்தவன்,
நாளிதழில் தினம் ஒரு செய்தியாய் வந்துச் செல்லும் பெண்களுக்கு      நடக்கும் கொடூரத்தைப் பார்த்ததும்,
அம்மா நீ படித்தது போதும், உனக்கு மாப்பிள்ளை பார்த்துள்ளேன், திருமணம் செய்துகொள்” என்று கூறுகிறான் சற்றே தயக்கத்துடன்!
சிறுவயதில் இருந்து பற்பல ஆசை, லட்சியம் என்று அப்பா உரைத்த சொல்லுக்கு அப்படியே கட்டுப்பட்ட மகளோ இன்று பகுத்தறிந்தவளாய் ஏன் என வினவுகிறாள்?
அதற்குத் தகப்பனிடம் பதில் ஒன்றும் பெரிதாய் இல்லை.

இறுதியில் ஒரு மகவைப் பெற்று அவளை அலங்கரித்து படிக்கவைத்து, அதிகாரம் செய்யும் தோரணையைப் பார்க்க எண்ணிய தகப்பனோ,

சமையல் அறையில் கணவனுக்கு சமைத்து விட்டு, “அவருக்கு இன்னைக்கு சமையல் பிடிக்குமோ பிடிக்காதோ?” என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்த தன் தவப்புதல்வியைக் கண்டு தொண்டையில் முள் சிக்கியவனாய், எச்சிலை விழுங்கியபடி மகளின் வீட்டை விட்டு நகர்ந்தான்.

பெண் விடுதலை, பெண் உரிமை, ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்றெல்லாம் எத்தனை முறை கூச்சலிட்டாலும்

தமிழா! உன் சமுதாயம் மரபு என்ற பெயரில் செய்யும் அநீதி அழிவில்லாமல் தொடர்கிறது சில கயவர்கள் செய்யும் வன்கொடுமைகளால்!

தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

– இப்படிக்கு ஒன்றும் செய்யமுடியாதவளாய்  சுகன்யா.அ.க.

 

 

 

 

Advertisement

The Victim!

Author : Preethika Balasubramani

The summer was more hot as it was in the process of making people tired. The people were moving like a turtle along the big giant road. Everyone who was living here are victims for a reason. Some are victims of love, some are of people, some are victims of food. Some being poor, victims of money, victims all over the world… And even the world is the Victim of people (the most cruel disease which destroying world each and every day)

Okay! There is no time for you guys to hear about all those victims in your busy life race. So, we are gonna see about one of the most important victims in the world.

In the business of  giving extreme hotness to people, Sun continued it’s daily job. A girl with a formal dress (not so neat)  but elegant, sharp eyes, pointed nose with a pony and some luggage  tried to cross a big road (Which had no idea of giving an end to its travel). Her name was Tira. She was searching for a house or a share basis room or even some home like setup to escape from the cold winter breeze at time at very low cost.

She finally found one, not a house, a room like set up, she bargained and leased it for one year. She opened the door. It took nearly 2 and a half an hour to make it act like a room. She found a bed at the center of room (she assumed it as a bed because it had 4 legs). Tira arranged it with all she had and slept off. The Sun at last finished its duty for the day and called out Moon to take care of the rest.

Finally the morning chillness wake her up. Her mouth asked for a coffee to wet itself. She took a bath and went out for a coffee. She found a shop nearby and paid for a coffee and took a sip and paid another penny to buy a newspaper. Being a girl in the society, drinking coffee and reading the newspaper at 7.00a.m. at roadside shop will make people around you to watch you or at least scan you for two minutes amidst their busy schedule. She finished off the bottom sip. Even the glass got confused whether it had coffee in it before few minutes or not. It’s all THIRST.

She moved to the room and avoided herself  from some bad eyes and started searching for vacancies in the newspaper. There were many marketing BPO Telecaller and some sales girl Jobs etc. Tira read upon those articles one-by-one and marked some jobs. At last, she searched and attended an interview  in a marketing company. They selected her and gave her a sales girl role of a particular product. Her job was to promote the product.

She accepted the job spelled out by the management and signed the contract for one and a half year and bought some initial pay for her makeover, which was provided by the company. As we all know, Being a female in this so called independent society is really a tough job. Soon as Tira’s job and talent of selling product was good, some customers gave their mobile numbers for their personal deeds. But being a confident women she tackled everything fairly well.

One fine day, A man with a white overcoat and perfectly done hair aged nearly 25 or may be 27 came to the company. The visit was based on the agreement progress for promoting some of the products of his so called company. They arranged a special room for their meeting. The manager who was busy in the arrangement moved here and there.  Tira who was busy in her usual office works didn’t aware of much of the things going on. Suddenly, the manager moved towards Tira.

The Manager called Tira by her name. Tira was surprised and moved to him. He asked Tira, ” The woman who was a marketing manager was planned to talk with that promoter company. Unexpectedly she was unable to attend the meeting. So, I request you to attend this meeting and give a speech about the product.”  Tira was happy to hear this but at the same time, she was in a confusion because there are many new professionals, even seniors were there but why was she?

But the manager told that he had confidence in her. And he added that she could do it and another important issue was they have already given the profile of marketing manager whose name was the same “Tira Alfred”. So there were no such issues in future. He gave her few documents and asked her to go through it. Within 5 minutes time the meeting was held and Tira’s performance was up to the core. The company signed the assignment.

“Marketing is an art!” Tira in that assignment proved that she was an excellent artist. After her tremendous performance, she was given a position of marketing manager. But it didn’t brought much happiness in her life. People started gossiping behind and even before her. Some said “Her beauty made it” and some other people said “It’s not because of her talent.. The young man (who was with a white coat) fell for her.” Some laughed. Some people asked directly, “what did you offer to get this job?”  At first she pretended to be casual. After sometime, she acted like she became deaf and dumb to such criticisms. But One day, Tira just stunned in depression when she was called “Slut “ by a group of people surrounding her. The main thing to notice here is Most of those were females. Tira went to home. She was so depressed, feeling mad. She took more than 1 and a half sleeping pill to get some sleep. The most saddest part of the situation was she had nobody to share what she felt right now. The only way for a lonely girl who was criticised by hundreds of unknown faces is to wet her pillow… Or to try some suicidal attempt in depression.

Suddenly her door bell rang. She opened the door. Nobody was there. But she felt something thick under her foot. It was an old brown diary which was torn and lost its colour in some places. She took it and looked around the street. There was nobody in the road. She took that diary and came in. She kept it on the table and moved in to drink some water. She looked on the calender. She was shocked.. It was her 26th birthday. She usually didn’t celebrate her birthdays. It was used only for the purpose of counting her age. She moved to the hall. She looked on the diary for sometime. It was unscrupulous to read other’s diaries. But to know the name of the person who wrote she had to read.

She took it in her warm hands. And turned the old browny pages with her index finger. She was surprised. It was a young lady in black and white picture. She was similar to the face which Tira has seen many times. She moved to the mirror. It was nearly similar to her face, Big eyes, Perfectly made lips, Pointed nose. Something in her inner voice told, “It was her mother”. Suddenly a drop of tears rolled towards her chin and tried to wet the picture.

With the same eagerness and some unknown love. She opened the next page. These are the words written in that diary,

” To My dear Baby girl :

This is a letter from your unknown Mother. I don’t even know your name. But when you are in my womb I used to call you as “Briana” which means brave girl. I gave you this name since it played a major role in your mother’s life. I was brought up in a good family like others enjoying their childhood. When I was in college, I fell in love with your father and got married to him. Everything went smooth. I became a successful women as a managing director in a well developed company. But suddenly everything just vanished. Your father met with a car accident and touched God’s feet. But the case was investigated and Police doubted that it was a planned murder. I broke off. For me, the world became dark. but I was confident that I could at least do my job, but people surrounding me suspected me as a murderer. Many talk bad about me. Someone told that, I had an another relationship, I’m in love with someone else, etc. They started narrating stories in my life. I went on severe depression. I drunk… I Smoke… I took pills… But one day… I got the most wonderful news…  I was pregnant. From that day, I stopped everything. I started to live for you. You were my world. You were my future. You were my everything. But people around us spoke bad about you too. But I was not hearing them. I was confident then, Because my child you are here now. But after your birth God didn’t want me to stay long days with you. Suddenly, I got ill by a disease… My dear I wanna  make this to reach you at your birthday. Most importantly your 26th birthday. This is the age I was holding you in my arms and fought for life.

Dear, I know your state now. Every woman in this world will become a victim at times. People will gossip! They will make you depress, they will try to suppress you.. ‘But one thing they can’t stop you’. You are my Briana.You are the power. You are strong enough. You are my identity of success. Go Briana! Achieve your goals. Better be a dumb and deaf for people’s speech. Go up dear! – By your sweet mom”

This time, Tira’s eyes were filled with tears. But there were no confusions anymore. There was a  perfect smile now. Yes! Tiara was back. She was clear now. There are hundreds of women in this world, may be not in the name of Tira, but suffering as a victim for people’s words. Tira is one among them.

The moral which I insist here is,

“Gossiping at people may be our part of Entertaiment but people holding them were suffering of pain day by day. What if the girl once we called “Bitch” is a virgin. What if the girl once we called “Fat” is already on fasting for two days. What if the girl once we called “Mad” is already depressed and lonely.

Everyone is a victim at times for words. Don’t judge others, Because it is not the end of your life. You too have to face much more in this society. One day, the sword which you pointed to others will turn around. At that time, you will realize that it is pointing you and you cannot pay anything return to get back your old esteem. And to all Tiras (all women) in this world, Just be a deaf and dumb when you are criticized by people, either it may be a good or bad criticism. Accept those as it is! You will not be defeated unless you decided to revoke!”

If you like the stories, Do like, comment and share our blog!

 

 

 

 

 

 

 

A Dark Day!

Author : Suganya Kannan

Caitlin! Where are you? Come and pack your luggage!”, (Caitlin’s mom is shouting). It was the first week of drizzling rainy season. The grasses were filled with rain droplets, the rabbits started to build their burrows to dwell and the birds started to move to their nests to protect their chicks. Humming birds began their singing to welcome the rain.With this most admiring nature, mostly no one can be seen in the roadside without an umbrella.

The incident which made the whole family shocked was happened on that day.  Caitlin’s family is going to shift from their native village to the city where her dad was transferred. John, a civil engineer, has been working in the PWD department for almost 5 years. His wife Rachel, a professor of English Department in Oxford University. They were blessed with a baby girl named Caitlin ( who was mentioned in the beginning).Caitlin is now 16 years old.

“Momma..am here!” (Caitlin shouts from the garden of their house).

Rachel asked Caitlin to pack all her things within an hour. It became 3.00 p.m. in the evening. But the clouds wouldn’t even want to stop the rain. Hence, the evening looked like a dark night with the chill climate.

“Yup! The tea is ready”, a sound came from the kitchen. It was the voice of Rani, the maid who was working for this family for the past 5 years. Caitlin almost packed all her things except one shelf which was full of old story books and an old musical instrument of her (An instrument which was presented to her by her teacher when Caitlin was 12). She decided to tie all the books in a sack bag to put it in the car boot and took the musical instrument in her hand.

“Ring,ring; Ring,ring”, John took his mobile phone to pick the call. “Sir! I arrived at the front of your house”, said the driver. John asked the family members to took all the luggage and put those in the car boot.

All get into the car. Rachel came last from the house with an umbrella in her hand. The car started and the journey was very pleasant. John seated in the front side of the car next to the driver. Rachel, Caitlin and Rani seated in the backside. Caitlin started to generate music with the instrument she had. A puppy, which was Caitlin’s pet moved from the seat to Caitlin’s lap. Caitlin started pampering her Chotu ( puppy’s name given by Caitlin).

Everything was fine. The incident happened within seconds. Everyone were paused, they don’t even know what to do. You people may think that it was an accident, but exactly not. John felt faint and suddenly his head fell from his seat to the windscreen. The driver stopped the car. The music which was played, stopped at the moment. Chotu run towards John and started barking and it tried to wake him by biting his shirt collar. Rachel was speechless. Rani asked the driver to arrive at the nearby hospital. Caitlin tries to wake his father by pouring some water on his face. But he wouldn’t even open his eyes.

Soon, they arrived the hospital. The staff nurses came and place John upon the stretcher. Doctors took MRI scan and diagnosed that there was a tumour in his brain. They also found that John was in his counting days… May be upto some 2 or 3 months… On hearing this, the whole family broke down. Yes! It was not only the dark day because of the climate… But also a dark day by feelings!

Rachel planned to move to the same house in the village with John and her family. She was totally upset and never want to move from the chair even. Rani tried to console everyone. But no one could come up from that.

Finally, Rani forced Caitlin to play music using the musical instrument. From that day, every morning Caitlin generate music using the instrument in front of her dad. At that time, Chotu used to sit in the lap of John. The days passed like this for upto some 50 days…After that, John and the family filled with sorrow went to the hospital and the doctor now admitted John to the bed and asked Rachel and Caitlin to believe in God.

Rani again insisted Caitlin to play music. But this time, Caitlin sobbed and throwed the instrument. Rani took the instrument and she tried to play the music now. Chotu heard the music and came forward to the room where John was admitted. Chotu settled near John in a very calm manner.

Doctor asked all the family members to wait outside. After an hour, he called other doctors to the room. They found that the MRI scanning machine was repair. So, they asked the nurse to change the machine. But still they didn’t identify what was happened.

Atlast, doctors understood that the tumour was no more in his brain. They were surprised and came forward to John’s family. ” It is a medical miracle! John’s brain tumour was cured”, said the doctors asusual like every doctors do when they couldn’t find the reason.

But we people know the reason behind this miracle, Yup! It was not a medical miracle. It is a miracle done by Chotu and Rani. You may have doubt about how the simple musical instrument and the little puppy can do the thing which was not even done by the experts in the medical field.

Everything is in the game of life… Life is very simple with unconditional love and affection towards the person we care. Chotu regularly sits in the lap of John daily and feels the hearbeat of John. Day by day, Chotu can feel that his master is curing from the disease. So, he used to sit in his lap daily to check his hearbeat. Rani, the maid thought that music can atleast give relief to his mind. So, she asked Caitlin to play the music again and again. They both didn’t even know this simple thing will cure his disease.

The music and the pamperedness of Chotu cured the entire tumour of John. Yes! It is a miracle happened due to the care and persistence nature of Rani and Chotu.

The entire family was happy. They departed from the hospital to the home. On the way, the family remembered the same incident. Yes! They couldn’t forget the dark day forever…

” In everybody’s life, a dark day may arrive one day! But it is in our hands to get back the fresh bright morning. Yes! That is what we call the persistence and Hope! Not every brain tumour may cure, but atleast if we believe in ourself persistently, every problem will find a solution on its own! Atleast we should try….”