காகம் எனும் கரு மயில்!

Author: Suganya Kannan

விண்ணில் பறந்தாலும் வீட்டுப் பறவை!
அதிகாலையில் கரைந்தால் முன்னோர்கள்;
அந்திமாலையில் கரைந்தாலோ எழவு வீடு.
கோவிலில் கண்டால் ஜனம் வணங்கும் சனிபகவான்;
சுடுகாட்டில் கண்டாலோ அபசகுனம்.

காக்கையே!

இவ்வாறு இந்தப் பூவுலகில் சமையத்திற்கேற்றவாறு போற்றுவோரும் தூற்றுவோரும் இருந்தாலும் நீ உன் நிலையில் மாறாமல் என்றும் வாழ்வதாலோ என்னவோ என் மனதைக் கவர்ந்த கரு மயில் ஆனாய்!

– அ.க.சுகன்யா

For poem & story updates, do follow
mightypenarticles in Instagram.
Facebook Page : Mighty Pen -Articles- (https://m.facebook.com/OruKathaSollataaSir/)
Thanks to Akshaya for the Picture!
penningwithpep.wordpress.com
For more pictures, do follow nikon_knack in Instagram.
Advertisement